පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර නායකත්වය දරන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ හා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ප‍්‍රභා ගනේෂන් නායකත්වය දරන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජනතා කොංග‍්‍රසය සමඟ මින් ඉදිරියට එක්ව කටයුතු කරන බවට වූ ගිවිසුමක් එම පක්ෂ දෙක අතර ඇති කරගෙන තිබේ. මැතිවරණ කොමිසම ඉදිරියේ ලියාපදිංචි කර තිබෙන පක්ෂයක් වන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ යන නාමයෙන් ඉදිරියේදී එම පක්ෂ දෙකම කටයුතු කිරීමට අගෝස්තු 1 වැනිදා ඇති කරගත් එම ගිවිසුමෙන් එකඟ වී තිබේ. ඒ අනුව පක්ෂ දෙකම එක ප‍්‍රතිපත්ති මාලාවක් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත. එම පක්ෂ දෙක මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට එම ගිවිසුම හා ප‍්‍රතිපත්ති මාලාව ඉදිරිපත් කර ඇත. x