20 වැනි සංශෝධනයට එරෙහිව අදහස් දක්වමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක වාසුදේව නානායක්කාර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් යවා ඇත.

20 වැනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල වැඩි කර තිබෙන බවත්, එසේ නොවී පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනාධිපතිවරයා අතර බලය තුලනය විය යුතු බවත් එම ලිපියෙන් පෙන්වා දී ඇත. 20 වැනි සංශෝධනයෙන් විගණන ක්‍රියාවලිය දුර්වල වන බව පෙන්වා දී ඇත. ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුර සහ ජනාධිපතිධුරය දැරීමට හැකිවන  ආකාරයට 20 වැනි සංශෝධනයෙහි ප්‍රතිපාදනවලටද විරුද්ධ බව එම ලිපියෙන් දැනුම් දී ඇත.

එම ලිපිය පිළිබඳ විමසූ විට වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කළේ තමන් ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයේ 20 වැනි සංශෝධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන නමුත්, කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වන නිසා මාධ්‍ය සමඟ ඒ පිළිබඳ කතා නොකරන බවත්ය.■