නව ව්‍යස්ථාව පිළිබඳ විශේෂඥයන්ගේ කමිටු වාර්තාවෙහි සඳහන් කරුණු එම වාර්තාව නිල වශයෙන් මෙහෙයුම් කමිටුවට බාරදීමට පෙර විශේෂඥ කමිටුවේ සාමාජිකාවක විසින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එසේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එම කරුණු ලබාදිම සඳහා කටයුතු කර ඇත්තේ විශේෂඥයන්ගේ කමිටුවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් යෝජනා කරන ලද නීතිඥවරියක විසින් බව අපගේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

අගෝස්තු 07 වැනිදා විජේරාම මාවතේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිලනිවසෙහි පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන්ගේ සාකච්ඡුාවේදී විශේෂඥ කමිටු වාර්තාවෙහි වූ කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත. එම කරුණු රටේ ඒකීයභාවයට හානිවන කරුණු වශයෙන් ගෙන ප‍්‍රචාරය කිරීමට එහිදී සැලසුම් සකස් කර ඇත. ව්‍යස්ථාව පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටු වාර්තාව අගෝස්තු 08 වැනිදා නිල වශයෙන් මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි සභාපති අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඒ පිළිබඳව මෙහෙයුම් කමිටුව එදින පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡා කර ඇත.

විශේෂඥ කමිටුව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව එක් මතයකට පැමිණ එක් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර සාමාජිකයන් තිදෙනෙකු පමණක් කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව වෙනස් මත දක්වා ඇත. එම කරුණුද වාර්තාවටම
ව්‍යවස්ථා රහස් එකතු කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

මෙහෙයුම් කමිටුව ව්‍යවස්ථාවේ කටයුතු ප‍්‍රමාද කිරීම පිළිබඳව විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් විවේචනාත්මකව අදහස් පළකර ඇති අතර කාලවේලාව ප‍්‍රමාණවත් නොවන නිසා ඉක්මනින් මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි කටයුතු අවසාන කළයුතු බවටද යෝජනා කර ඇත.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙහෙයුම් කමිටුව රැුස්ව විශේෂඥ කමිටුව ඉදිරිපත් කළ එම දළ කෙටුම්පත සහ මහින්ද සමරසිංහ අමාත්‍යවරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අනුකමිටුවෙහි වාර්තාව මත පදනම්ව අවසාන කෙටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡුා කිරීමට එකඟ වී ඇත.