තරිඳු උඩුවරගෙදර

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව හරහා කෙසේ හෝ උතුරු නැගෙනහිරට දේශපාලන විසඳුමක් ලැබෙන අන්දමේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්මත කළ යුතු බවත්, එසේ සිදු නොකළහොත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය සතු දේශපාලන ආධිපත්‍යය ගිලිහී ගොස් අන්තවාදී බලවේග ඉදිරියට එනු ඇති බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට තදින් අවධාරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වෙයි.
පසුගිය මැයි පළමුවැනිදා සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග‍්‍රසය ඇතුළු කණ්ඩායම් කිහිපයක් ශක්තිමත් මැයි රැුළියක් සංවිධානය කිරීමත්, පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී දෙමළ ජාතික සන්ධානය ලද ඡුන්ද ප‍්‍රතිශතය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වීමත්,
ව්‍යවස්ථාව නැත්නම්

සී.වී. විග්නේශ්වරන් මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් නව දේශපාලන බලවේගයක් ලෙස උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් වීමත් පෙන්වාදෙමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය මෙම කරුණු දැක්වීම සිදුකිරීමට නියමිතය.
සාධාරණ බලතල බෙදීමක් ඇති සංශෝධනයක් සිදු කිරීම අන්තවාදී කණ්ඩායම්වල නැඟීඒම වැළැක්විය හැකි එකම ක‍්‍රමය බව පෙන්වාදීමටත්, අන්තවාදී කණ්ඩායම් තවත් ශක්තිමත් වුවහොත් එහි වගකීම ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට බාරගැනීමට සිදුවනු ඇති බව එහිදී අවධාරණය කිරීමටත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය බලාපොරොත්තු වෙයි. මධ්‍යස්ථ මතයක් දරමින් ආණ්ඩුව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ දෙමළ ජාතික සන්ධානය දුර්වල වුවහොත් එය දෙමළ ජාතික සන්ධානය ආණ්ඩුව විශ්වාස කිරීමෙහි අනිවාර්ය ප‍්‍රතිඵලයක් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙහි මතය වී ඇත.
ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා විශ්වාස කරමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය දෙමළ ජනතාවට ලබා දී ඇති පොරොන්දු ඉටු කිරීම ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා සතු වගකීමක් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය වැඩිදුරටත් පෙන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වෙයි.
ෆෙඩරල් ක‍්‍රමයක් වෙනුවට දහතුන්වැනි සංශෝධනයේ අඩුපාඩු නිවැරදි කරගෙන වත්මන් පළාත් සභා ක‍්‍රමයම ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට අනෙක් පක්ෂ එකඟ වන්නේ නම් දෙමළ ජාතික සන්ධානයද එකඟතාව පළ කරන බව මීට පෙර දෙමළ ජාතික සන්ධානය නිල වශයෙන් අදහස් දක්වා තිබුණු අතර වාර්තාවන ආකාරයට දෙමළ ජාතික සන්ධානය ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එම යෝජනාව ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.
සී.වී. විග්නේශ්වරන් මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් නව දේශපාලන බලවේගයක් ලෙස උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් වීමත් පෙන්වාදෙමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය මෙම කරුණු දැක්වීම සිදුකිරීමට නියමිතය.
සාධාරණ බලතල බෙදීමක් ඇති සංශෝධනයක් සිදු කිරීම අන්තවාදී කණ්ඩායම්වල නැඟීඒම වැළැක්විය හැකි එකම ක‍්‍රමය බව පෙන්වාදීමටත්, අන්තවාදී කණ්ඩායම් තවත් ශක්තිමත් වුවහොත් එහි වගකීම ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට බාරගැනීමට සිදුවනු ඇති බව එහිදී අවධාරණය කිරීමටත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය බලාපොරොත්තු වෙයි. මධ්‍යස්ථ මතයක් දරමින් ආණ්ඩුව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ දෙමළ ජාතික සන්ධානය දුර්වල වුවහොත් එය දෙමළ ජාතික සන්ධානය ආණ්ඩුව විශ්වාස කිරීමෙහි අනිවාර්ය ප‍්‍රතිඵලයක් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙහි මතය වී ඇත.
ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා විශ්වාස කරමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය දෙමළ ජනතාවට ලබා දී ඇති පොරොන්දු ඉටු කිරීම ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා සතු වගකීමක් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය වැඩිදුරටත් පෙන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වෙයි.
ෆෙඩරල් ක‍්‍රමයක් වෙනුවට දහතුන්වැනි සංශෝධනයේ අඩුපාඩු නිවැරදි කරගෙන වත්මන් පළාත් සභා ක‍්‍රමයම ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට අනෙක් පක්ෂ එකඟ වන්නේ නම් දෙමළ ජාතික සන්ධානයද එකඟතාව පළ කරන බව මීට පෙර දෙමළ ජාතික සන්ධානය නිල වශයෙන් අදහස් දක්වා තිබුණු අතර වාර්තාවන ආකාරයට දෙමළ ජාතික සන්ධානය ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එම යෝජනාව ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.