වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සංගමය විසින් ජනතා පෙත්සමක් අත්සන් කිරීම ආරම්භ කර ඇත. ඔක්තෝබර් 25 වන දින හැටන් නගරයෙන් අදාළ පෙත්සම අත්සන් කීරීම ආරම්භ කර ඇති අතර වතු ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශ රැසක කම්කරුවන් තම වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා වැඩි කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් විරෝධතාවල නිරතවන බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

දැනට වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප රුපියල් 530ක් වන අතර ඔක්තෝබර් 25 වන දින ශ‍්‍රී ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය විසින් මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා පවසා සිටියේ වතු කම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට නොහැකි බවය.

හංසි මානවඩු