මැතිවරණ කොමිසමට භාරදීමට අමතරව උනන්දුවක් දක්වන අයගේ දැනගැනීම පිණිස තම වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ස්වකීය වෙබ් අඩවිවල පළ කරන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රමුඛ දේශපාලනඥයන්ගෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තරග කරන ලද සියලුම අපේක්ෂකයන් දැනුවත් කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ මේ කරුණු සඳහන් ය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබෙන වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට ලබාගත හැකි වුවත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට හැර ඒවා වෙනත් කාරණාවන් සඳහා ඒවා භාවිත කිරීමේ නීත්‍යනුකූල හැකියාවක් නොමැති බවත් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ මෙසේ වෙබ් අඩවිවල පළ කිරීම යහපත් පාලන ක්‍රමයකට උපකාරී වන බවත් එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් ය.■

ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර