නීති විරෝධී ආණ්ඩුව පැවති කාලයේ ලේක්හවුස් ආයතනයෙහි සේවකයන්ට ලබාදුන් 40ක් පමණ වන කළමනාකරණ උසස්වීම් අහෝසි නොකොට ඒවා සාධාරණීකරණයට වත්මන් පාලනාධිකාරිය දැඩි උත්සහයක යෙදී සිටින බව වාර්තා වේ.
මෙම කළමනාකාර පත්වීම් ලැබී ඇත්තේ ලේක්හවුස් ආයතනයෙහි සේවය කළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයන් 20 දෙනෙකුට හා පොදු ජන පෙරමුණෙහි සාමාජිකයන් 20 දෙනෙකුටය. එම පත්වීම් සාධාරණීකරණය සඳහා සමාගමේ ලේකම්වරිය ආයතනයේ සියලු‍ම සේවකයන් ආමන්ත්‍රණය කරමින් ලිපියක් යවා ඇත. අදාළ පත්වීම් සඳහා කිසිදු වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දී නොමැති බවත් ඊට අදාළ දීමනාවන් ලබාදී නොමැති බවත් එම තාවකාලික පත්කිරීම් සියල්ල අමාත්‍යාංශය මගින් පත් කරන විමර්ශනයට යොමු කර එම කමිටුවෙහි නිර්දේශ අනුව ක්‍රියා කිරීමට පාලනාධිකාරිය කටයුතු කරන බවත් එම දැනුම්දීමේ සඳහන් වේ.
කළ විමසුමකදී ලේක්හවුස් ආයතනයේ සමාගම් ලේකම් කුමුදු ගුණවර්ධන මහත්මිය පවසා සිටියේ තමාගේ අත්සන සහිත එවැනි ලිපියක් ලේක්හවුස් සේවකයන්ට ලබාදුන් බවත් අදාළ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් දූරකථනයෙන් කිසිදු පැහැදිලි කිරීමක් කළ නොහැකි බවත්ය.■