මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අවසරයකින් තොරව ජනාධිපතිවරයා අමත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් හත්දෙනෙකු පත්කිරීම නීතිවිරෝධී බව සඳහන් කරමින් මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මැතිවරණයක් ප‍්‍රකාශයට පත්කිරීමෙන් පසු රජයේ නිලධාරීන් පත්කිරීම, උසස් කිරීම හෝ මාරු කිරීම නීති විරෝධී වේ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මාර්තු 03 වැනිදා නිකුත් කරන ලද චක‍්‍රලේඛයේද රජයේ නිලධාරීන්ගේ පත්කිරිම්, උසස් කිරීම් හා මාරුකිරීම් සිදුකළ නොහැකි බව සඳහන් කර ඇත.

මැතිවරණ සමයකදී රජයේ නිලධාරීන්ගේ උසස් කිරීමක්, පත් කිරීමක් හෝ මාරු කිරීමක් කරන්නේ නම් එය එම තනතුර සම්බන්ධයෙන් අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් විය යුතු අතර එම අත්‍යවශ්‍යතාව සනාථකර ඒ සඳහා මැතිවරණ කොමිසමෙන් අවසර ලබාගත යුතුය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් මැයි 11 වැනිදා අමාත්‍යාංශ හතක් සඳහා නව ලේකම්වරුන් පත්කරනු ලැබූ අතර ඉන් 5 දෙනෙක් අමාත්‍යාංශ ලේකම් තනතුරු දරමින් සිටි අය වූහ. අලූතින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ලෙස පත්වීම් ලැබුවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ලෙස පත්කළ මේජර් ජෙනරාල් සංජීව මුණසිංහ හා මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ලෙස පත්කළ මේජර් ජෙනරාල් සුමේධ පෙරේරාය. මේ දෙදෙනාගෙන් මේජර් ජෙනරාල් සංජීව මුණසිංහ සක‍්‍රිය හමුදා සාමාජිකයෙකි.x