අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් පත්කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබාදී ඇති බලතල අබිබවා යමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය කරන පත්කිරීම් ලෙස දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ දෙකකට ලේකම්වරුන් පත්කර තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම් එස්. අමරසේකර පෙබරවාරි 11 දින අංක 2162/ 20 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍්‍රයෙන් එම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කිරීම ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනය අනුව අභ්‍යන්තර වෙළඳ සහ පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස බී.එම්.එස්. බාලසූරිය මහතාත්, නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එස්.ටී. කොඩිකාර මහතාත් පත්කර තිබේ. ඒ පෙබරවාරි මස 14 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදිය.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 55(2* ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන අනුව එම පත්කිරීම් සිදුකරන බව එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වේ. එහෙත් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 55(2* ව්‍යවස්ථාවේ දැක්වෙන්නේ ‘සියලූ දෙපාර්තමේන්තු ප‍්‍රධානීන් පත්කිරීම, මාරුකිරීම ඔවුන් විෂයෙහි විනය පාලනය සහ ඔවුන් සේවයෙන් පහකිරීම අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත පැවරෙන්නේය.’ යනුවෙන්ය. එහි කිසිදු තැනක අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත් කිරීමේ බලයක් පිළිබඳව සඳහන් කර නැත.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයෙකු පැවසුවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇති ප‍්‍රතිපාදන අනුව ජනාධිපතිවරයාට හැර අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කළ නොහැකි බවය. එමෙන්ම එසේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කර ඇත්නම් එය නීති විරෝධී හා ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිවරයාට ලබාදී ඇති බලතල ඉක්මවා යෑමක් බවද ඔහු කීය.

වත්මන් ආණ්ඩුවට කැබිනට් අමාත්‍යාංශවලට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශද ඇති කරනු ලැබූ අතර එම අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් මීට පෙර පත්කරනු ලැබූයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින්ය. එම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට පත්වීම් ලිපි ලැබී ඇත්තේද ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ අත්සන සහිතවය.