ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව විසින් සුනාමියෙන් හානිවූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා ආරම්භ කර තිබූ සුනාමි අරමුදලේ රුපියල් මිලියන ගණනක මුදල් එම අරමුදලේ අරමුණුවලට පැටහැණීව විවිධ කටයුතු වෙනුවෙන් වියදම් කර අවභාවිත කර ඇතැයි රූපවාහිනී සංස්ථා ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරයි.
එම අරමුදලෙන් ඩලස් අලහප්පෙරුම අමාත්‍යවරයා ආරම්භ කර තිබු උතුරු දුම්රිය ව්‍යාපාතියට රුපියල් මිලියන 40ක පමණ මුදලක්ද, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දෘශ්‍ය කලා පීඨයට හා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක බූඩී කිර්ති සේන මහතාට තවත් මිිලියන ගණනක මුදලක් ලබාදී ඇති බවත් එම ආරංචිමාර්ග ප්‍රකාශ කරයි.
රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සේවය කළ සේවකයන් පිරිසක් ද සුනාමි ව්‍යසනයෙන් අවතැන්ව ඇතත් එම සේවකයන්ට හෝ අදාල අරමුදලෙන් කිසිදු ආධාරයක් කර එසමයෙහි ලබා දී නැත.
අදාල අරමුදලට සිදු වුයේ කුමක් දැයි රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ගිණුම් අංශයෙන් අනිද්දා කළ විමසීමකදී එහි නිලධාරියෙකු පැවසුවේ තුන්වන පාර්ශ්වයකට අදාළ තොරතුරු ලබා දිය නොහැකි බවත් ලිඛිතව ඉල්ලු‍ම් කරන ලෙසත්ය.■