අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍‍්‍රමසිංහ කළ දැනුම්දීම අනුව රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු එහි අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ නිලධාරීන් පිරිසක් මාර්තු 22 වැනි දා ඔහු හමුවී ඇත. අගමැතිවරයා එම කැඳවීම සිදුකර  ඇත්තේ ජාතික පාසල්වල විදුහල්පති පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡුා කිරීමට වන අතර, ඔහු අධ්‍යාපනය ලැබූ පාසල වන රාජකීය විද්‍යාලයට විදුහල්පතිවරයෙකු පත්කිරීම ඒ සඳහා විශේෂත්වයක් දැක්වීමට අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාට හේතු වී තිබුණි.

ජාතික පාසල් 203 කට විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවා තෝරාගත් ලැයිස්තුව ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.

එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නැවත අයදුම්පත් කැඳවා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සිදුවී තිබේ. ඉදිරියේදී මැතිවරණ ප‍්‍රකාශයට පත්වුවහොත් එම පුරප්පාඩු පිරවීමට තවදුරටත් කල් යන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝෂප් ස්ටාලින් පවසයි. ඒ මැතිවරණයක්  ප‍්‍රකාශයට පත්කිරීමත් පසු  පත්කිරීම්, මාරුවීම් ආදිය සිදු කිරීමට හැකියාවක් නොමැති වීමය. x

ඉඳුවර බණ්ඩාර