මැතිවරණයේදී රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මාර්තු 03 වැනිදා නිකුත් කළ චක‍්‍රලේඛය වත්මන් තත්වයට ගැළපෙන පරිදි නැවත සංශෝධනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලිපියක් යවා ඇත.

එම ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අසෝක ඔබේසේකරගේ අත්සනින් යුතුව අපේ‍්‍රල් 23 වැනිදා එම ලිපිය යවා ඇත.

මාර්තු 03 වැනිදා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ 2020/03 චක‍්‍රලේඛයේදී රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය පිළිබඳව නිකුත් කර ඇති නියෝග දැනට පවතින තත්වයට නොගැළපෙන බව එම ලිපියෙන් පෙන්වාදී තිබේ. එම නිවේදනයෙහි මැතිවරණ දිනය ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේද අපේ‍්‍රල් 25 වැනිදා බව ලිපියෙහි සඳහන් කර ඇත.

දැන් පවතින වසංගත තත්වය යටතේ විවිධාකාර ආධාර බෙදාදීමේ වැඩසටහන් පැවතීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති නමුත්, ශ‍්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ඉතිහාසය තුළ රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය බරපතළ ගැටලූවක්ව පැවති බව එම ලිපියෙන් පෙන්වාදී තිබේ.

රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය පිළිබඳ චක‍්‍රලේඛය දැනට පවතින ආපදා තත්වයට අදාළ ආධාර බෙදාදීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් නියෝග සඳහන් කරමින් සංශෝධනය කළ යුතු බව එමගින් පෙන්වා දී ඇත. රජයේ ආධාර බෙදාදීම් කටයුතු, මැතිවරණයට බලපෑම් නොවන ආකාරයට සිදුකිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසිය යුතු බව එහි සඳහන් කර තිබේ.

ඊට අමතරව සාධාරණ හේතු මත වෙනස් කළ නව මැතිවරණ දිනයද සහිතව නව චක‍්‍රලේඛය නිකුත් කළ යුතු බව පෙන්වාදී තිබේ.

මැතිවරණ දිනය ලෙස ජුනි 20 වැනිදා යොදාගැනීම නිසා නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට අදාල දිනය ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70(5 ) ව්‍යවස්ථාව සමඟ නොගැලපෙන බව ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයෙහි නිරීක්ෂණයට ලක්ව ඇතැයි එහිදී පෙන්වාදී තිබේ. පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවීමට අදාළව එවැනි ගැටලූවක් ඇතත් පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණයෙහි නීත්‍යනුකූලභාවය, එහි ප‍්‍රතිඵලවල වලංගුතාවය තම ආයතනයේ ප‍්‍රශ්න කිරීමට ලක් නොවන බව එම ලිපියෙන් පෙන්වාදී තිබේ.

අනුරංග ජයසිංහ