අරුණ ජයවර්ධන
පසුගිය කාලයේ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය විසින් පවත්වන ලද රාජපක්‍ෂවරුන් හා ඍජුව සම්බන්ධ බරපතළ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනය කළ පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනකු එම පොලිස් කොට්ඨාසයෙන් ඉවත් කොට වෙනත් පොලිස් ස්ථානවල සාමාන්‍ය පොලිස් රාජකාරි සඳහා යොදවා තිබේ. ඔවුන් අතරින් පොලිස් සැරයන් 25284 ගුණවර්ධන හා උපපොලිස් පරීක්‍ෂක පීපීයූකේ වීරසිංහ මාරුකර ඇත්තේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයේ රාජකාරි සඳහා තවදුරටත් සුදුසු නොවන බව කියමිනි. පොලිස් කොස්තාපල් 781 දිසානායක මාරුකර යවා ඇත්තේ සේවයේ අවශ්‍යතාව මතය කියමිනි. මාරුවීම් තුනම පොලිස් මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යක්‍ෂවරයාගේ නමින් සිදුකොට තිබේ. පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය පිහිටුවූ පසුව බරපතළ හා සූක්‍ෂ්ම මූල්‍ය අපරාධ සම්බන්ධයෙන් රජයේ වියදමෙන් විදේශගත වී විශේෂඥ පුහුණුව ලබාගත් නිලධාරීන් කිහිප දෙනා අතර සිටින මේ නිලධාරීන්ගෙ න් පොලිස් සැරයන් 25284 ගුණවර්ධන, යෝෂිත රාජපක්‍ෂ මහතාගේ කාල්ටන් ස්පෝර්ට්ස් නෙට්වර්ක් විසින් අයථා මාර්ගයෙන් උපයාගත් මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්ගේ ගිණුමේ තැන්පත් කොට රාජ සන්තක කිරිමට සහාය දීම හේතුවෙන් පොලිස්පතිවරයාගේද ලිඛිත ප‍්‍රශංසාවට ලක්වී සිටියේය.
අනෙක් නිලධාරීන්, බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් හා නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා සම්බන්ධ රජයේ වාහන අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන පැවැත්වූ අයයි.