විදුලිබල බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විදුලිබල පනතට ඉදිරිපත් කර ඇති සංශෝධනවලට එම විෂයට අදාල පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව දැඩි විරෝධය පළකර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව අමාත්‍ය රවී කරුණානායකගේ සංශෝධනවලට එරෙහිව සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව එම කමිටුවේ සාමාජිකයෙක් අනිද්දාට පැවසීය.

විශේෂයෙන්ම හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමේදී මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අනුමැතිය අවශ්‍ය බවට වූ විදුලිබල පනතේ වගන්ති ඉවත්කර එම බලය විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට ලබාගැනීමේ සංශෝධනයට කමිටුවේ දැඩි විරෝධයට ලක්වී ඇත.   ඊට අමතරව විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ තැන්පතු වශයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල හා ලෙකෝ සමාගම තබාගෙන ඇති තැන්පතු මුදල් සම්බන්ධයෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට පොළී මුදල් ගෙවිය යුතුය යන වගන්තියද ඉවත්කිරීමට රවී කරුණානායක හා අමාත්‍යවරයා යෝජනා කර ඇති අතර එයටද කමිටුව විරෝධය දක්වා ඇත.පෙර ජුලි 17 වන දින පැමිණෙන ලෙස කළ දැනුම්දීමට අනුවද ඇය පැමිණ නැත’ ඇයට නැවත අගෝස්තු  05 වැනි දින තම ප‍්‍රකාශය ලබා දීමට පැමිණෙන ලෙස කොමිසම දන්වා ඇත.