හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායකගේ පවුලේ සමාගමකට පමණක් හිමිව තිබූ ආනයනික භාණ්ඩ හා ප‍‍්‍රතිඅපනයන භාණ්ඩ ගබඩාකර මුදාහැරීමේ බන්ධිත ගුදම් අවසරය පෞද්ගලික අංශයට විවෘත කිරීමට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර කටයුතු කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරන ආකාරයට එම තීරණය සම්බන්ධ ගැසට් නිවේදනයට මුදල් අමාත්‍යවරයා පසුගිය දිනක අත්සන් කර ඇති අතර එම තීරණය ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා සිට කි‍‍්‍රයාත්මක වේ.

මේ සඳහා අවසර ලබාගන්නා සමාගම් ඒ සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ 5ක ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු අතර එම බන්ධිත ගුදම් ජාත්‍යන්තර වරාය හෝ ගුවන් තොටුපළ ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය.

යහපාලන රජය බලයට පැමිණීමෙන් පසු 2016 වර්ෂයේදී රවී කරුණානායක හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ පවුලට අයත් ග්ලෝබල් ට‍‍්‍රාන්ස්පොටේෂන් ලොජිස්ටික්ස් ප‍‍්‍රයිවට් ලිමිටඞ් ආයතනයට ආනයනික භාණ්ඩ ගබඩා කිරීමේ ප‍‍්‍රථම අවසරය ලබාදුන් අතර එම අවසරය සඳහා නිල වශයෙන් අත්සන් කරනු ලැබූයේ හිටපු වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධනය. ඒ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විදේශගතවී සිටි අවස්ථාවකදීය.