එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ඇතිවී තිබෙන අර්බුදය විසඳා රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සහ සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා අතරින් ජනපති අපේක්ෂකයා කවුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ මතය විමසීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට අදාළව මෙවැනි අවස්ථාවක රහස් ඡුන්දයක් පැවැත්විය යුතු බවත් ඒ සඳහා පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමට අවස්ථාව දීමේ අවශ්‍යතාවක් නැති බවත් රනිල් හිතවාදී පක්ෂ ප‍්‍රබලයන්ගේ අදහස වී ඇත.

පක්ෂයේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකත්වය දෙපාර්ශ්වයේම කැමැත්ත නොමැතිව කරු ජයසූරිය මහතා පිළිගන්නට අකමැති බව ප‍්‍රකාශ කිරීම නිසා සහ පක්ෂයේ වර්තමාන නායකයාම මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකයා විය යුතුයැයි රනිල් වික‍්‍රමසිංහ පාර්ශ්වය සිතන නිසා රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ද ඉහත තීරණය ගැන සිතාබලමින් සිටින බව වාර්තාවේ.

මේ වනවිට සජිත් පේ‍්‍රමදාස පාර්ශ්වයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කරන්න යැයි සඳහන් යෝජනාවක් සහිත ලිපියකට මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ අත්සන් එකතුකරමින් සිටින බව වාර්තා වන අතර ඔවුන් එය ඉදිරි දිනකදී රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා වෙත යොමුකරනු ඇත. මීට පෙරද ඔවුන් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සහ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම කැඳවන්න යැයි ලිපියක් පක්ෂයේ නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ වෙත යොමුකළත් තවමත් ඔහුගෙන් ඊට කිසිදු ප‍්‍රතිචාරයක්  ලැබී නැත. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගෙන් බහුතරය පත්කිරීමේ බලය පක්ෂ නායකයාට හිමිවන අතර දැනට සිටින කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගෙන් බහුතරය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ හිතවාදීන් ලෙස සැලකේ. එහෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ බහුතරය මේ වනවිට සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට සහයෝගය ලබාදෙන ස්ථාවරයක සිටී. රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය මගින් පමණක් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තීන්දු කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ඒ හේතුවෙන්ය. සජිත් පේ‍්‍රමදාස පාර්ශ්වය කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය යන පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම යන කණ්ඩායම් දෙකම කැඳවා එම තීන්දුව ගත යුතු බව කියන්නේ මෙම තත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතිවය. x