එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරය සඳහා නම් කරන ලද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නම ජුනි 18 සිකුරාදා රැස්වන මැතිවරණ කොමිෂන් සභා රැස්වීමට යොමුකර ඉන්පසු ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා අනිද්දාට පැවසීය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් පස් දෙනාම එම ගැසට් නිවේදනය පලකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදිය යුතු වීම ඊට හේතුවය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පසුගිය මහා මැතිවරණයේදී හිමිවූ එකම අසුන වන ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට එහි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නම එම පක්ෂය විසින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට අද(ජුනි 16) යොමුකර තිබේ.
පාර්ලිමේන්තුව ජුනි 22 වැනිදා නැවත රැස්වීමට නියමිත අතර බොහෝ විට එදින හෝ ජුනි 23 වැනිදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දිවිරුම් දෙනු ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලැබුන එකම මන්ත්‍රීධුරය සඳහා එම පක්ෂය ඉදිරියට ගෙනයා හැකි තරුණ නායකයෙකුට ලබාදෙන බව මුලින් ප්‍රකාශයට පත්කළත් අවසානයේ එය පක්ෂ නායකත්වයේ තවදුරටත් රැඳී සිටින රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටම ලබාදීමට එම පක්ෂය තීරණය කර තිබුණි.