පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාලව සකස් කරන ලද සීමා නිර්ණය වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත්කළ කමිටුව රැස්ව තිබෙන්නේ දෙවතාවක් පමණක් බව එම කමිටුවේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.
එසේ එම කමිටුව රැස්වී ඇත්තේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දින දෙකකදී පමණක් බවත් වාර්තා වේ. මෙම කමිටුව 2018 අගෝස්තු 28 දා පත්කර තිබුණි. කමිටුව මාස දෙකක් ඇතුළත සිමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව සමාලෝචනය කොට වාර්තාවක් නිකුත් කළ යුතුව තිබුණි. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 28 වැනිදා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු විය. එම වාර්තාව මත පදනම්ව සීමා නිර්ණය ගැසට් කිරීම ජනාධිපතිවරයාට පැවරී තිබුණි.
කෙසේ වෙතත් ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණයක් සිදු වූ නිසා එම කමිටුවේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම මඟහැරී තිබුණි. වාර්තාවන ආකාරයට මෙම කුමන්ත්‍රණය සිදු වුණේ නැතත් ඔක්තෝබර් 28 වැනිදා වෙද්දී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ සැලැස්මක් සමාලෝචන කමිටුවට තිබී නැතැයි වාර්තා වෙයි.
එම කමිටුව රැස් නොවීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙතද කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු විසින් ලිඛිත දැනුවත් කිරීමක් සිදු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.■