පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවලදී එම සැකකරුවන් පැය 24කට වඩා රඳවා ගනිමින් ප්‍රශ්න කිරීමට ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන මෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළද රජයේ පාර්ශවයෙන් මේ වන විටත් ඊට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නැති බව හමුදා ආරංචි මාර්ග පවසයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරන වැටලීම් සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම්  ශ්‍රී  ලංකා යුද්ධ හමුදාව හා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සමඟ ඒකාබද්ධව කරන බවත් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත්  අවස්ථාවේදීම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය භාරයට ලබා දෙන බවත් යුද්ධ හමුදා මාධ්‍ය ඒකකයේ නිලධාරියෙක් අනිද්දාට පැවසීය. ■