යුද්ධයට මුවාවී අපරාධ කළ දෙපාර්ශ්වයේම පුද්ගලයන්ට දඬුවම් කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ පෙබරවාරි 06 වන දින දෙමළ මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් අමතමින් ප්‍රකාශ කර ඇත.
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ විජේරාම මාවතේ නිවසේදී දෙමළ මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් හමුවී ඇති අතර එම අවස්ථාවේ ඔහු එසේ පවසා ඇත.
යුද්ධයක් පැවැතෙන අවස්ථාවක මෙවැනි අපරාධ ඕනෑ තරම් සිදු විය හැකි බවත්ය. අදාළ අපරාධ සිදු කළ දෙපාර්ශ්වයේම හමුදා නිලධාරීන්ට රජය විසින් යම් පොදු සමාවක් ලබා දෙන්නේ නම් දෙපාර්ශ්වයටම ලබා දිය යුතු බවත් ඒ කාරණය පිළිබඳව ආණ්ඩුව විසින් එකඟතාවකට පැමිණිය යුතු බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.
ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ යුද්ධය මුවාවෙන් දෙපාර්ශ්වයම විසින් කාන්තාවන් ලිංගික අතවරයන්ට ලක් කර ඇති බවත් එම සිද්ධිවලට උසාවිය මඟින් දඬුවම් කීරීමට අවශ්‍ය බවත්ය.
මීට පෙර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සාමාජිකයන් යුද්ධයේදී කිසිදු අපරාධයක් සිදු නොකළ බව ප්‍රකාශ කර තිබුණි.■