යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ වැලි ගොඩදැමීම සහ කැණීම් කිරීම් නවතා දමා ඇතැයි භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයෙන් ප්‍රකාශ කළද එහි කැණීම් සහ වැලි ප්‍රවාහනය ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙකුගේ මෙහෙයවීමෙන් තවමත් මහා පරිමාණයෙන් සිදුවන බව වාර්තා වේ.
ආරංචි මාර්ග පවසන ආකාරයට, යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියෙන් දිනකට වැලි කියුබ් 6000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කැණීම් සහ ප්‍රවාහනය කෙරෙයි.

මේ පිළිබඳව අනිද්දා කළ විමසුමකදී භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ ඉහළ නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 31 වනදා කැණිම් කටයුතු සදහා ලබා දුන් සියලූම අවසරපත් අවලංගු කළ බවයි. එසේ වුවත් නැවත වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම පරිදි මෙම වසරේ ජුනි මස අවසාන වන තෙක් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට පමණක් අවසර පත්‍ර 2ක් පමණක් ලබා දුන් බවත් මේ වන විට සියලූ කැණීම් නතර කර දමා ඇති බවත්ය. ප්‍රවාහනය කරනු ලබන්නේ කැණිම් කළ වැලි බවත්ය.