පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු කාලය තුළ රජයේ ආයතනවල සිදුවී ඇතැයි සැලකෙන දූෂණ, වංචා සාපරාධි ලෙස විශ්වාසය කඩවීම්, සාපරාධී දේපල පරිහරණය, රැවටීම බලය හෝ අධිකාරිය, රජ්‍ය සම්පත් හා වරප්‍රසාද අනිසි ලෙස පාවිච්චි කිරීම හෝ අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විශේෂ කොමිෂන් සභාවක් පත්කර තිබේ.
ඉහත කී වැරදි ක්‍රියාවන්හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රාජ්‍ය වත්කම්වලට, රාජ්‍ය ආදායමට බරපතළ අලාභ හෝ හානි සිදුවී තිබීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පදවි දැරූ හා තවදුරටත් දරමින් සිටින පුද්ගලයන්ට සහ රජයේ සේවකයන් හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයන්හි නිලධරයන් වශයෙන් සේවයේ නිරතව සිටි සහ තවදුරටත් සේවයේ නිරතව සිටින පුද්ගලයන්ට එරෙහිව බරපතළ චෝදනා පිළිබඳ මහජන පැමිණිලි, තොරතුරු හා සෙසු කරුණු ලබා ගැනීම මෙම කොමිෂන් සභාවේ අරමුණ වේ.
එම තොරතුරු පිළිබඳ කඩිනම්, අපක්ෂපාති හා පුළුල් විමර්ශන පැවැත්වීම, ඒවාට නීති ප්‍රකාරව වගකිව යුතු පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීම, එම හඳුනාගැනීම්වලට අදාළ නීති කෘත්‍ය ඇරඹීම සඳහා පොලිසියට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමට හෝ වෙනත් අධිකාරියකට පැවරීම, සාපරාධි නීති කෘත්‍ය සඳහා නීතිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කිරීම ආදිය එම කොමිෂන් සභාවට අයත් කාර්යයන් වේ.
මෙම කරුණු පරීක්‍ෂා කිරීම් සිදුවන්නේ 2015 ජනවාරි 14 දින සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා කාලයට අදාළවය. මෙම කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න පත්කර ඇත. එහි සෙසු සාමාජිකයන් වන්නේ හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන, හිටපු විගණකාධිපති පී.කේ.ඒ. ප්‍රේමතිලක, ලලිත් ආර් ද සිල්වා හා හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විජය අමරසිංහය.■