පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව මුස්ලිම් ජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් දිවයින පුරා සිදු වී ඇති තනි පුද්ගල සිද්ධි 180 ක්ද  මුස්ලිම් ව්‍යාපාරික ස්ථාන ගිනි තැබීම්  සහ ගල්වලින් පහරදීමේ සිදුවීම්4 ක් ද වාර්තා වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කවුන්සිලයේ සභාපති එන්.එම්. අමින් අනිද්දාට පැවසීය.

කුලියාපිටියේ ඒදන්ඩ ගම්මානයේ පිහිටා ඇති මුස්ලිම් දේවස්ථානයකට  මැයි 1 වන දින දැඩි හානි කර ඇති බවත්, පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වූ දින රාත්‍රියේ බණ්ඩාරගම ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ගිනි තබා ඇති බවත්, මාවනැල්ල සිටි කොලේජ් නම් පෞද්ගලික පාසල ගිනි තබා ඇති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

ඇති වී ඇති තත්වය නිසා මුස්ලිම් ජනතාව විශාල ලෙස බියට පත් වී ඇති බවත් මෙම තත්වය සාකච්ඡා කිරීමට පසුගිය මැයි 1 වන දින ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් ඇතුළු වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බවත් ඒ මහතා පැවසීය. ■