මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද පිළිබඳව ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව, විගණකාධිපති වාර්තාව සහ කොළඔ නගර සභාවේ නගරාධිපතිනිය සකස් කළ වාර්තාවක් තමා වෙත ලැබී ඇති බවත් ඒ අනුව මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යෑමට වගකිවයුත්තේ කවුරුන් දැයි සොයා බැලීමට පරීක්ෂණයක් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවත් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි අනිද්දාට පැවසීය.

කොළඹ නගරාධිපතිවරිය සකස් කරන ලද වාර්තාව අනුව මෙම සිදුවීමට වගකිව යුතු බවට චෝදනා ලබා සිටින කොළඔ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්  වී.කේ.ඒ. අනුර එම ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් ආණ්ඩුකාරවරයා වැඩිදුරටත් කීය. ■