මිහින්තලේ ලෝක උරුම ස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම යටතේ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමෙන් (ලෙකෝ* රුපියල් මිලියන 275ක මුදලක් මිහින්තලේ රජමහා විහාරයේ දායක සභාවට ලබාදීමේ කැබිනට් මණ්ඩල තීරණය පිළිබඳව ලෙකෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සැප්තැම්බර් 20 වැනිදා සාකච්ඡුා කිරීමට නියමිතව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ලෙකෝ සමාගමේ අරමුදල් වලින් රුපියල් මිලියන 275ක මුදලක් මිහින්තලේ රජමහා විහාර දායක සභාවට ලබාදීමේ කැබිනට් පත‍්‍රිකා අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ හා විදුලිබල බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේ පිළිබඳව වූ මුල්ම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ අගෝස්තු 13 දිනැතිව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සැප්තැම්බර් 09 දින සහිතව කැබිනට් මණ්ඩලයට එම ඉදිරිපත් කිරීම සිදුකර ඇත.

අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සිය කැබිනට් සංදේශයේ සඳහන් කර ඇත්තේ මිහින්තලේ රජමහා විහාරාධිපති හා භාරකාර ස්වාමීන් වහන්සේ වන පූජ්‍ය වලවාහැංගුණවැවේ ධම්මරතන හිමියන් එම රුපියල් මිලියන 275ක මුදල සිය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවලින් ආයතනික සමාජ සත්කාරයක් ලෙස ලබාදෙන ලෙස සැප්තැම්බර් 07 දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා තීරණය කර ඇත්තේ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ මුදලින් එය ලබාදීමටය. එමෙන්ම එම මුදල ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය හා සැලසුම් සිදුකරන මිහින්තලය රජමහා විහාරයේ දායක සභාවට ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම ඍජුවම ලබාදීම සුදුසු යැයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සිය කැබිනට් පත‍්‍රිකාවේ සඳහන් කර ඇත.