■ නිත්‍යා සෙව්වන්දි

අලියාන්ස් සමාගම සිය ගිවිසුම් කාලය තුළදී ගෙවීම පැහැර හැර තිබූ පාසල් සිසුන්ගේ සුරක්ෂා රක්ෂණ ආවරණ වන්දි මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙස නීතිපතිවරයා දන්වා ඇති අතර ඊට අලියාන්ස් සමාගම සිය එකඟතාව පළ කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් නිශාන්ති ජයසිංහ පැවසුවාය.

මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කළේ අලියාන්ස් රක්ෂණ සමාගම මිලියන 400ක මුදලක් ගෙවීමට පැහැර හැර තිබෙන නිසා සිසුන් මහත් අපහසුතාවකට පත්ව ඇති බවයි.

පාසල් දරුවන්ගේ සුරක්ෂා රක්ෂණය අලියාන්ස් රක්ෂණ සමාගමට පවරා තිබුණ අතර ඔවුන්ගේ කාලය අවසන් වීමත් සමඟ නැවත එය ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගමට හිමි විය. අලියාන්ස් රක්ෂණ සමාගම සිය කාලය තුළ ගෙවීමට නියමිතව තිබූ මිලියන 400ක මුදලක් නොගෙවා ඇති බවට මව්පියන් විසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට කරන ලද පැමිණිලි මගින් හෙළි වී ඇත.■