අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ක‍්‍රියාත්මක කරන ‘13 වසරක සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන’ නම් ව්‍යාපෘතියෙහි ප‍්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 113ක් වියදම් කිරීම නාස්තිකාර වියදමක් බව ලංකා ගුරු සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවමින් දන්වා ඇත.

අගෝස්තු 07 වැනිදා යවා ඇති එම ලිපිය මඟින් ලංකා ගුරු සංගමය පෙන්වා දී ඇත්තේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉහත කී ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ප‍්‍රචාරණ කටයුතු සිදුකීම සඳහා පසුගිය සතියේ පෞද්ගලික දැන්වීම් ආයතනයක් සමඟ සාකච්ඡුාවක් පවත්වා ඇති බවයි. පාසැල් විශාල ප‍්‍රමාණයකට තවමත් ජලය සහ විදුලිය නැති පසුබිමක ප‍්‍රචාරණ ව්‍යාපාති සඳහා විශාල මුදලක් වියදම් කිරීම විශාල නාස්තියක් බව ලංකා ගුරු සංගමය එම ලිපියෙන් පෙන්වාදී ඇත. අදාළ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් වයි.එම්.බී. යාපාගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ මෙම ව්‍යාපෘතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී ක‍්‍රියාත්මක කරන දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් නිසා ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරිම අත්‍යවශ්‍ය බවයි. ඒ සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම්, ලිපි, රූපවාහිනි දැන්වීම්, දැන්වීම් පත‍්‍රිකා ඇතුළු විශාල දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක‍්‍රියාත්මක කරන බව යාපා මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය. එහෙත් ඒ සඳහා වියදම් වන මුදල පිළිබඳව තවමත් නිවැරදිව සාකච්ඡුා කර නැතැයිද ඔහු කීය.