පාසල් සිසුන්ගේ සුරක්ෂා රක්ෂණය වෙනුවෙන් හිමිවිය යුතු කොමිස් මුදල වශයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් ලැබුණ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරීයවසම් පවසයි. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදීය.
එම මුදල රුපියල් මිලියන 500 දක්වා වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි. එමෙන්ම ලැබෙන කොමිස් මුදලෙන් සුරක්ෂා රක්ෂණයෙන් ආවරණය මිලියන 100ක් නොවන බරපතළ රෝගාබාධ සහිත දරුවන්ට සහන සැලසීමට අරමුදලක් පිහිටුවන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

ජුලි 22 වැනිදා අනිද්දා පුවත්පත මගිින් පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සුරක්ෂා රක්ෂණය ප‍්‍රතිරක්ෂණය කිරීමේ ගනුදෙනුව පිළිබඳ හෙළිදරව්වක් කරනු ලැබූ අතර එහිදී අප පෙන්වාදුන්නේ රාජ්‍ය ආයතන දෙකක් අතර සිදුවන රක්ෂණ ගණුදෙනුවකදී කොමිස් මුදල් ලබාදීම හා ලබාගැනීම නීතිවිරෝධි බවට මුදල් අමාත්‍යාංශය චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත්කර ඇති බවයි.

සුරක්ෂා රක්ෂණයේ පළමු වසරේ වාරික මුදල වශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ශ‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට රුපියල් මිලියන 2700ක මුදලක් ගෙවා ඇති අතර ඒ රුපියල් මිලියන 810ක් බැගින් දෙවරකදී හා රුපියල් මිලියන 1080ක් වශයෙන්ය.