අධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී රවීන්ද්‍ර වි‍ජේගුණරත්න ආවරණය කරමින් සිටි මාධ්‍යවේදීන්ට පහරදී ඔවුන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළා දකින බව ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය හා නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය නිවේදන නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදුකරමින් සැකකරුවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට බාධාවකින් තොරව සිය රාජකාරි කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කරන ලෙසත් එම නිවේදන මගින් ඉල්ලා සිටියි.

ජනමාධ්‍යවේදීන්ට පහරදීම හා බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිවිල් ඇඳුමෙන් සැරසී සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයකු  පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් විය.■