මීළඟ පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ධුරයට මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පත්කිරීම ආණ්ඩුව තහවුරු කර තිබේ.

ඒ අනුව කථානායකධුරයේ කටයුතු පෙර සූදානම් කිරීම සඳහා මහින්ද අබේවර්ධන මහතා අගෝස්තු 13 දින පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබේ. එමෙන්ම නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පත්කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ආරංචිමාර්ග තහවුරු කරයි.

කථානායක ධුරයට නම් කර සිටින මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකයෙකි. රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පොදුජන පෙරමුණෙන් ඡන්දය ඉල්ලූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයෙකි.■