ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මහින්ද හිතවාදී මන්ත්‍රිවරුන් විසින් විසිවැනි සංශෝධනයට ඉදිරිපත් කර ඇති භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිළිබඳ යෝජනාව නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කළොත් එයට එකඟ විය හැකි බව ජවිපෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් පවසයි.

විසිවැනි සංශෝධනය සම්මත වූ විගස පවතින ආණ්ඩුව ඉවත් වී භාරකාර ආණ්ඩුවක් යටතේ මාසයක කාලයක් තුළදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය යුතුයැයි විසිවැනි සංශෝධනයට වගන්තියක් එක් කළ යුතු බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මහින්ද පිළේ සාමාජිකයන්ගේ යෝජනාව වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් නිල වශයෙන් එවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පෞද්ගලිකව එම යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් විජිත හේරත් මහතා පෙන්වාදුන්නේය.

වැඩිදුරටත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේ විසිවැනි සංශෝධනය සම්මත වී මාසයක් තුළ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය යුතුයැයි වගන්තියක් විසිවන සංශෝධන යෝජනාවට එක් කළේද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ යෝජනා මත පදනම් වීමෙන් බවයි. දැන් යෝජනා කර ඇත්තේ ඒ මාසයක කාලය තුළදී භාරකාර ආණ්ඩුවක් හරහා ඡන්දය පැවැත්වීම නිසා එයට සහයෝගය දීම ගැටලූ‍වක් නොවේයැයි ඔහු කීය.•