කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මනාප අංකය සහිත පෑනක් සහ සමගි ජනබලවේගය පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත්වන තුෂාර ඉඳුනිල් මහතා ජාතික හැඳුනුපතෙහි ආකෘතියට සකස්කළ මනාප අංකය සහිත හැඳුනුම්පතක් කුරුණෑගල ජනතාව බෙදා දී ඇති බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කර තිබේ.

කොවිඞ්-19 වෛරසය ආසාදනය වීම වැළැක්වීමට තමන්ගේ නිවසෙන් පෑනක් රැගෙන එන    මෙන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබා දී ඇති නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතුවලදී තමන්ගේ අංකය, නම සහ පක්ෂය සඳහන් පෑනක් ඡන්දදායකයන්ට ලබා දී ඇති අතර තුෂාර ඉඳුනිල්ද ඔහුගේ නම, අංකය සහ පක්ෂය ඇතුළත් ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ආකෘතියට සකස් කළ කාඞ්පතක් ලබා දී ඇත.■