දෙසැම්බර් 13 වැනි දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදෙන නඩු තීන්දුවේදී පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම ව්‍යවස්ථානුකූල නොවන බව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළහොත්, ඒ සමගම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නීත්‍යනූකූල නොවන දැනට අධිකරණයෙන් අත්හිටුවා ඇති අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙනු ඇති බව ඒ මහතාට සමීප හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් අනිද්දා වෙත පැවසීය.
දැන් උදාවී තිබෙන තත්ත්වය තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට තම ගෞරවය යම් ප්‍රමාණයකට හෝ රැකගන්නට පුළුවන් වන්නේ එම ඉල්ලා අස්වීමෙන් පමණක් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සිටි දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
සමග සිටින බොහෝ ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ ඉල්ලීම බව ප්‍රකාශ කරන ඒ මහතා ඒ අනුව බොහෝ දුරට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වෙනු ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.
දෙසැම්බර් 13 වැනිදා සවස 5ට පමණ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් රැස්වෙන බව ප්‍රකාශ කළ ඒ මහතා එම රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගනු ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.■