නීති විරෝධී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආරක්ෂාව සඳහා යැයි කියමින් නාවික හමුදා විශේෂ යාත‍්‍රා බලගණයේ සාමාජිකයන් සියයක් පමණ පිරිසක් හා මැරයින් බලකායේ සාමාජිකයන් 48 ක ප‍්‍රමාණයක් ලබාදී ඇත.

ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප‍්‍රධානී රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න විසින් එම නාවික හමුදා සාමාජිකයන් ලබාදී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයාගෙන් කිසිදු ඉල්ලීමක් සිදුවී නැත.

සාමාන්‍යයෙන් පොලිස්පතිවරයාගේ ඉල්ලීමක් අනුව මේ ආකාරයට නාවික හමුදා සාමාජිකයන් ලබාදෙන බව පැවසේ.
මෙසේ ලබාදුන් නාවික හමුදා විශේෂ සාමාජිකයන් මේ වනවිට මහින්ද රාජපක්ෂගේ විජේරාම නිවස අවට කැළැ ආරක්ෂක ඇඳුම් සහිතව සිටින අතර ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර ඇතුළු විශේෂ ආහාර නාවික හමුදා මූලස්ථානය විසින් සපයමින් සිටී.