ජනරජයේ අරමුදල්වලින් කවර හෝ වියදමක් අනුමත කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාට කිසිදු බලයක් නොමැති බවට හෙවත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වැය ශීර්ෂය කපා හැරීම සඳහා නොවැම්බර් 29 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව ඡන්ද 123 කින් සම්මත විය.

එම යෝජනාවට විරුද්ධව එකුදු ඡන්දයක් හෝ නොලැබුණ අතර එම යෝජනාව පිළිබඳ විවාදයට නීතිවිරෝධී ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධුරයක් දරන විජයදාස රාජපක්ෂ හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමිද සහභාගි වූහ. එහෙත් ඔවුන් එම යෝජනාවට පක්ෂව හෝ විපක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළේ නැත.

නීතිවිරෝධී ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධුරයක් ලබාගත් වසන්ත සේනානායක මහතාද මෙවර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වැය ශීර්ෂය කපා හැරීමට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළේය.

පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළ එම යෝජනාව අනුව, 2018 නොවැම්බර් මස 15 දින සිට ජනරජයේ අරමුදල් වෙතින් කිසිදු වියදමක් අනුමත කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාට කිසිදු බලයක් නොලැබෙන අතර එම යෝජනා සම්මතය උල්ලංඝනය කරමින් කවර හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා කවර හෝ තැනැත්තෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් සඳහන් වේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ නියෝජනය කරන පාර්ශ්වය මේ අවස්ථාවේත් පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරනු ලැබූ අතර ඔවුන් මීට පෙර ප්‍රකාශ කරනු ලැබූයේ දින ගණනාවකට පෙර දැනුම් දී ගෙනෙන ඕනෑම විධිමත් යෝජනාවකදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කර බහුතරය පෙන්වන බවයි. අගමැති කාර්යාලයේ වැය ශීර්ෂය කැපීමේ මෙම යෝජනාව ඒ අනුව දින ගණනකට පෙර දන්වා ගෙන එන ලද්දකි.

ඉඳුවර බණ්ඩාර