පාරවල් වසා ස්ථිර මාර්ග බාධක පවත්වාගෙන නොයා යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයක් පවතිද්දී විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂගේ නිල නිවස පිහිටි කොළඹ විජේරාම මාවත වසා මාර්ග බාධක ඇතිකර තිබේ.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු හදිසි නීතිය පැනවීමත් සමග කොළඹ නගරය පුරාත් රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලත් තාවකාලික මාර්ග බාධක යොදා ගනිමින් පරික්ෂා කිරීම් කළත් පාරවල් වසා ස්ථිර මාර්ග බාධක යොදා නැත.

කිරුළපන මාර්ග බාධකයකදී නිකරුණේ අත්අඩංගුවට පත් පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමත් සලකා බැලීමෙන් පසු 2007 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාසයෙදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම තීන්දුව ලබාදී ඇත. එහිදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර ඇත්තේ ස්ථිර මාර්ග බාධකද ඒ වෙනුවෙන් පාරවල් වැසීමද නොකළ යුතු බවය. ■

ඉඳුවර බණ්ඩාර