පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු පක්ෂවල කැමැත්ත ලබාගෙන පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැර මැතිවරණයකට යෑම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් නොවන ක්‍රියාකාරීන් මාර්ගයෙන් එජාපය සහ අනෙකුත් කුඩා පක්ෂවල සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡාවක් අරඹා ඇතැයි අනිද්දා වෙත වාර්තා වේ.
චරිත හේරත්, ධම්ම දිසානායක වැනි පුද්ගලයන් හරහා මෙම සංවාදය මේ වනවිට පොදුජන පෙරමුණ පාර්ශ්වයෙන් අරඹා ඇතැයි දැනගන්නට ඇත.
මේ පිළිබඳව එජාපයේ අදහස වී තිබෙන්නේ රට ඔක්තෝබර් 26 වැනිදාට ප්‍රථම තත්වයට ගෙන යන්නේ නම් නීත්‍යනුකූල ආණ්ඩුවක් යටතේ මෙම ඉල්ලීම පිළිබඳව සලකා බැලිය හැකි බවය. මේ අවස්ථාවේ මැතිවරණයකට යෑම හොඳ වුවත් ව්‍යවස්ථාව කඩාබිඳ දමා මැතිවරණයකට යාම උචිත නැති බව එජාපයේ අදහස බව තවදුරටත් දැනගන්න ලැබේ.■

මංජු කස්තුරිආරච්චි