මේ දිනවල මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරයට වී කාලය ගතකරන ප්‍රභූවරයා කවුද යන්න පිළිබඳ ඒ අවට වාසය කරන අය අතර කුකුසක් ඇතිවී තිබේ.

ඊට හේතුව ජනාධිපතිවරයා හෝ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් කිසිවකු එහි පැමිණි බවට කිසිදු ආරංචියක් නැති තත්වය තුළ එහි ආරක්ෂාවට ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් යොදවා තිබිමය.

ජනාධිපතිවරයා හෝ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් පැමිණි විට පමණක් මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරයේ ආරක්ෂාවට කොළඹ සිට පැමිණෙන ඇමති  ආරක්ෂක සේවයේ නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සලසන අතර අනෙක් අවස්ථාවල සාමාන්‍ය පොලිස් නිලධාරීහු පමණක් එහි සේවයේ යෙදෙති.

අපගේ මහනුවර ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරන්නේ කොවිඞ් ආසාදනය වූ ප්‍රභූවරයකු මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරයේ නැවතී සිටිනවාද යන සැකය ඇති වූ බවයි.■