සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයට මහකොමසරිස්වරිස්වරයෙකු පත් කර නොමැති තත්වය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් එරට සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්වී ඇති බව අනිද්දාට අදහස් දක්වමින් එහි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ පිරිසක් පැවසූහ.

ඔවුන් පවසන්නේ මහකොමසාරිස්වරයෙකු නොමැති තත්වය තුළ එම කාර්යාලයේ සිටින ලේකම්වරියක රාජකාරි ආවරණය කරන බවත්, ඇය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අවශ්‍යතා පිළිබඳව නිසි පරිදි සොයාබැලීමක් නොකරන බවත්ය. එමෙන්ම දැනට ශ්‍රී ලංකාවට ඒම සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් පවා වෙන් කරගෙන සිටින පිරිස සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී නැති බවද ඔහු කීය.

ඒ පිළිබඳව විමසීමේදී එම තනතුර මාස ගණනාවක් තිස්සේ පුරප්පාඩු සහිතව පවතින බවත් ලංකාවට පැමිණීමට සිටින විදේශිකයන් පිළිබඳව තමා සතුව දත්ත නොමැති බවත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශිකා රුවන්ති දෙල්පිටිය අනිද්දාට පැවසීය.

වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමෙන් පසු සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ සිටි මහකොමසාරිස්වරයා ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවූ අතර ඒ සඳහා වෙනත් පුද්ගලයෙකු මාස පහක කාලයක් ඉකුත් වීත් තවම පත්කර නැත.