මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරය එල්ල කිරීම සඳහා පුපුරන ද්‍රව්‍ය රැගෙන යාමට පානදුර ප්‍රදේශයේ එකම කඩයකින් බෑග් 10ක් මිලට ගෙන ඇතැයිද එම බෑග් දහය අතරින් 9ක තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇතැයි ද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරයි.

දැනට අනාවරණය කරගෙන තිබෙන තොරතුරුවලට අනුව මරාගෙන මැරුණු මුස්ලිම් අන්තවාදීන් එකම වර්ගයේ බෑග් සහ එකම වර්ගයේ සපත්තු ආදියෙන් සැරසී සිට ඇත. මෙම බෑග්වලින් 8ක් මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාර සඳහා භාවිත කර ඇතැයි දැනගන්නට ඇත. මීට අමතරව තවත් බෑගයක් පිළිබඳව තොරතුරු තිබෙන බවත් ඒ අනුව එක් බෑගයක් පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් නැති බවත් වාර්තා වේ. මේ තොරතුරුවලට අනුව තවත් එක් මරාගෙන මැරෙන සාමාජිකයෙකු සැඟවී සිටිය හැකියැයි පොලීසිය සැකකරයි.