මහමැතිවරණය ජුනි 20 වැනිදා පැවැත්වීම වෙනුවෙන් මැයි 04 වැනිදා නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබුණු මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය, දැනට නාමයෝජනා බාරගැනීම ගැන ඇති නීතිමය ගැටලූව පිළිබඳව සාකා කරන තෙක් නිකුත් නොකර සිටීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මීළඟට රැස්වීමට නියමිතව තිබුණේ මැයි 12 වැනිදා වන අතර, මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව නිසාත්, දැනට මතුව ඇති නීතිමය ගැටලූුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතු නිසාත් ඊට පෙර දිනයක හමුවීමට කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් උත්සාහ කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

මැතිවරණ කොමිසම මහමැතිවරණයට නාමයෝජනා බාරගැනීම සිදුකර තිබුණේ රජයේ නිවාඩු දින ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති දිනවල බවත්, එම නිසා නාමයෝජනා වලංගු නොවන්නේයැයි තර්කයක් මතුව ඇති බවත් පෙන්වාදෙමින් ඒ පිළිබඳව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මතය විමසා තිබුණි.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නාමයෝජනාවල වලංගුතාවය පිළිබඳව නිශ්චිත මතයක් දක්වා තිබුනේ නැත. ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිසම සාකච්ඡා කොට ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.

මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ට තම ප‍්‍රචාරක කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා මනාප අංක ඇතුළත් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර මැයි 04 සිට මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ලැබී තිබුණු කාලසීමාවට මෙම ගැසට් පත‍්‍රය ප‍්‍රමාද වීමෙන් බලපෑමක් එල්ලවනු ඇත.

වාර්තාවන ආකාරයට අපේ‍්‍රල් 20 වැනිදා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මැතිවරණ දිනය ලෙස ජුනි 20 නියම කර තිබුණේ කරුණු කිහිපයක් සැලකිල්ලට ගනිමින්ය. අපේ‍්‍රල් 27 සියළු දිස්ත‍්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමට එම තීන්දුව ගන්නා මොහොත වන විට තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කොට රට යථාතත්වයට පත්වීමට සතියක් ගත වන බව සලකමින් මැයි 04 වැනිදා මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් පත‍්‍රය නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිබුණු අතර එතැන් පටන් මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු සඳහා සති පහක කාලයක් ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබුණි.