ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල්

වගවීම ශක්තිමක් කිරීමේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් සිය වත්කම් හා බැරකම් ප‍්‍රකාශ මහජන දැනගැනීම පිණිස ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කරන ලෙස ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටැර්නැෂනල් ශ‍්‍රී ලංකා ආයතනය පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කිරීම තුළින් විවෘත ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය උදෙසා සිය කැපවීම පෙන්වාදිය හැකි බවද එම ආයතනය පෙන්වා දේ.

පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් පස්දෙනෙකු සිය වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කළ අතර වාසුදේව නානායක්කාර, එම්.ඒ. සුමන්තිරන්, විදුර වික‍්‍රමනායක, ඉරාන් වික‍්‍රමරත්න හා තාරක බස්නායක ඒ අය වූහ. පසුව රන්ජන් රාමනායක හා අලි සහීර් මව්ලානා යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ද ඔවුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කරනු ලැබීය.

2018/2019 වර්ෂ සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ ලබාදීම ජුනි 30 වැනිදා අවසන් කළ යුතු බවත් එසේ ලබා දෙන වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ එම මන්ත‍්‍රීවරුන් ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන්නේ නම් ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ‍්‍රී ලංකා වෙබ් අඩවියේ පළකරමින් ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කළ හැකි බවත්, නොඑසේනම් ස්වාධීනව ඒවා ප‍්‍රසිද්ධ කළ හැකි බවත් එම ආයතනය යෝජනා කරයි.

ඉඳුවර බණ්ඩාර