■ අනුරංග ජයසිංහ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පැමිණ පීසීආර් පරීක්ෂණවලට ඉදිරිපත් වෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත්තේ එම පරීක්ෂණ සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරිපත් නොකිරීම නිසා බව වාර්තා වේ.
ජනවාරි 28 දිනැතිව වේත්‍රධාරීවරයා එම නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.
මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයට පීසීආර් පරීක්ෂණ 1300ක් පමණ කර තිබේ. එහෙත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 අතරින් පීසීආර් පරීක්ෂණ සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ ඇත්තේ මන්ත්‍රීවරුන් 34 දෙනෙකු පමණි. එලෙස පැමිණි කිසිදු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ආසාදිත බව තහවුරු වී නැත. පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සිව්දෙනෙකු ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී තිබේ.
පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයන් වන වාසුදේව නානායක්කාර, පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි, දයාසිරි ජයසේකර, රවුෆ් හකීම්, අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, පියල් නිශාන්ත සහ වසන්ත යාපා බණ්ඩාර කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කළ පීසීආර් පරීක්ෂණවලින් නොව, පෞද්ගලිකව කරන ලද පීසීආර් පරීක්ෂණවලින්ය.■