අභියාචනාධිකරණය විසින් අතුරු තහනම් නියෝගයකින් තහනම් කර තිබෙන නීති විරෝධී ආණ්ඩුවේ අගමැතිවරයා ලෙස පෙනී සිටි මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු 49 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයන්ට තවමත් ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දෙන බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂට අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂාවද, නීති විරෝධී ඇමතිවරුන් ලෙස කටයුතු කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අමාත්‍ය ආරක්ෂාවද, නියේාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට හා රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ලෙස කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආරක්ෂාවද තවමත් ලබාදෙයි.
මේ පිළිබඳව විමසුමකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර අනිද්දාට පවසා සිටියේ ප්‍රභූ ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නියෝගයක් පොලීසියට ලැබී නොමැති බවය.■