තමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන නිසා, පොදුජන පෙරමුණේ රැස්වීම්වලට සහභාගි වන බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පවසයි.
රැස්වීම්වලට සහභාගි නොවුණොත් තමන්ට අනාගතයේදී මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන දිස්ත්‍රික්කය මාරු කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි ඔහු කීය.
ඔහු ඒ බව පැවසුවේ ජනවාරි 16 වැනිදා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන සංවිධාන රැස්වීමකට ඔහු සහභාගි වීම, කථානායක ධුරයට අදාල සම්ප්‍රදාය කැඩීමක් නොවන්නේදැයි අප කළ විමසීමකදීය. එය පොදුජන පෙරමුණේ ආසන ප්‍රතිසංවිධාන වැඩසටහන යටතේ පැවති පක්ෂයේ දේශපාලන වැඩසටහනකි. තමන් ආණ්ඩුවේ කටයුතුවලට සහභාගි වන්නේ ඒවා සංවර්ධනය සඳහා අදාළ වන නිසා බව ඔහු වැඩිදුරටත් කීය.
කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමග සාකච්ඡාවකට සහභාගි වී තිබුණි. ඊට අමතරව ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිවලට අදාල රැස්වීම්වලටද ඔහු සහභාගි වී තිබුණි.■