ඩුබායිහිඳී පසුගිය 5 වැනිදා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මාකඳුරේ මධුෂ් නැමති පාතාල නායකයා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ලංකාව අතර දැනට තිබෙන බලාත්මක රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගිවිසුම් අනුව ගෙන්වා ගත නොහැකි බව වාර්තා වේ.
ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අතර දැනට උදර්පණ ගිවිසුමක් බලාත්මක නොවීම එම පිරිස ගෙන්වාගත නොහැකිවීමේ හේතුව බව වාර්තා වේ.
මේ අතර දැනගන්නට ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අතර දැනට ක්‍රියාත්මක ගිවිසුමක සිරකරුවන් සහ අපරාධ සැකකරුවන් හුවමාරු කරගැනීම, පිටුවහල් කිරීම පිළිබඳව වගන්තියක් ඇතත් එය බලාත්මක වීම සඳහා ලංකාව පාර්ශ්වයෙන් සැපිරිය යුතු නීතිමය තත්ත්වයන් සපුරා නැති නිසා ඒ හරහාද මෙම පාතාල නායකයා ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට නොහැකි බවය.
මේ අතර මාකඳුරේ මධුෂ් අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව පසුගිය 6 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළේ ප්‍රථමව එරටේ නීතියට අනුකූලව එම රට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති බවය.■