පළාත් සභා මැතිවරණ පනත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ජනාධිපතිවරයා කළ විමසීමට මැදිහත්වෙමින් ජනාධිපතිවරයාට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට පසුබිමක් නොමැති බව පෙන්වාදීමට ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන නීතිඥවරුන් පිරිසක් බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වෙයි’     ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන නීතිඥවරුන් හා ව්‍යවස්ථා විශේෂඥයන් සාකච්ඡුා කර ඇති බවද අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ප‍්‍රකාශකයෙක් කීය’ දැනට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි වී ඇත්තේ 2017 දී සම්මත කරගත් නව පළාත් සභා මැතිවරණ පනතට අදාලව සීමා නිර්ණය වාර්තාවක් සම්මතර කර නොතිබීම නිසාත්” එම පනතට අදාලව සංශෝධන කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත නොවීමත් නිසාය’

පළාත් සභා මැතිවරණ පනතට අනුව සීමා නිර්ණය වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක අනුමැතියට ලක් විය යුතුය’ එහෙත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ සීමා නිර්ණය වාර්තාව ඒකමතිකව ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි‘ සීමා නිර්ණය වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත නොවුණහොත් එය පිළිබඳව අගමැතිවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සියලූ පක්ෂ නියෝජනය වන කමිටුවක් පත් කළ යුතුය’ එම කමිටුව මසක් ඇතුළත සීමා නිර්ණය වාර්තාව සංශෝධනය කොට ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතුය’ ජනාධිපතිවරයා එම වාර්තාව ගැසට් කළ යුතුය’

කෙසේ වෙතත් අගමැතිවරයා ප‍්‍රමුඛ කමිටුව මසක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබා දී නොතිබුණි‘ ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසා ඇත්තේ අගමැතිවරයාගේ කමිටුවෙන් සංශෝධන යෝජනා ඉදිරිපත් නොකළ පසුබිමක පාර්ලිමේන්තුවේදී ප‍්‍රතික්ෂේප වූ සීමා නිර්ණය වාර්තාව ගැසට් කොට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමේ බලයක් ජනාධිපතිවරයාට තිබෙනවාද යන්නය’x