ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමෙන් සහ සැලසිනේ ආයතනයෙන් තමාට මුදල් සහ වෙනත් අනුග‍්‍රහ ලබා දී ඇතැයි සිය කීර්තිනාමයට හානි වන ආකාරයට සාපරාධී ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාංචන විජේසේකර, පූජ්‍ය ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස, පූජ්‍ය මාගල්කන්දේ සුදත්ත සහ ‘සති අග අරුණ’ පුවත්පතට එරෙහිව ගාමිණී වියන්ගෙ ාඩ මහතා විසින් එන්තරවාසි යවා ඇත.
මෙම අපහාසයට ඉහත සඳහන් පුද්ගලයන්ගෙන් රුපියල් මිලියන 500 බැඟින් වන්දි මුදලක් ඉල්ලා සිය නීතීඥයන් මාර්ගයෙන් ගාමිණී වියන්ගොඩ විසින් එන්තරවාසි යවා ඇත. එම මුදල සති දෙකක කාලයක් තුළ ලබා නොදුනහොත් එය අයකරගැනීම සඳහා අධිකරණය හමුවේ නඩු පවරන බව දැනුම් දී ඇත.
ආණ්ඩුවේ විවිධ ව්‍යාපෘති හරහා ද, වෙනත් රහස්‍ය ගිණුම් හරහා ද ගාමිණි වියන්ගොඩ මහතා විසින් මුදල් සහ වෙනත් ආධාර ලබා ඇති බවට අදාළ පාර්ශවයන් විසින්
මඩ
විවිධ අවස්ථාවලදී කරන ලද ප‍්‍රකාශයන් සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය සහ පදනම් විරහිත වන බවත්, ද්වේෂ සහගත වන බවත්, යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ කිසිම ආයතනයකින් කිසිදු ආකාරයක හෝ මූල්‍යමය හෝ මූල්‍යමය නොවන කිසිදු ගෙවීමක් හෝ අනුග‍්‍රහයක්, සෘජුව හෝ වක්‍්‍රාකාරයෙන් තමා කිසිදු ආකාරයකින් ලබාගෙන නැති බවත් ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා එම එන්තරවාසිය මඟින් අවධාරණය කර ඇත.■

හංසි මානවඩු