වරුණ සුරියආරච්චි

දායකයන් විසින් මේ වන තුරුත් භාර නොගත් රුපියල් මිලියන හතක මුදලක් ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සතුව ඇති බව එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී අනුර ලියන්වල මහතාිඅනිද්දා’ කළ විමසීමකදී පැවසීය.

මෙලෙස ඉතිරිව ඇත්තේ 1988 සිට1996 දක්වා කාලය තුළ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල එක්ව ක‍්‍රියාත්මක කළ විගමනික ශ‍්‍රමික දායක අරමුදල සතු වූ මුදලකි. දායකයන් 3500කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටි මෙම අරමුදලින් මේ වන විට මුදල් ලබාගෙන ඇත්තේ දායකයන් 2000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පමණක් බවත් එම අරමුදලේ කටයුතු ඇණහිට වසර ගණනාවක් ගත වුවත් තවමත් ඇතැමුන් එම මුදල් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් වී නැති බව ඒ මහතා පැවසීය.