ආදායම් නොමැතිවීම නිසා ආණ්ඩුව ලක්වී ඇති මූල්‍ය අර්බුදය හේතුවෙන් ආණ්ඩුවේ එදිනෙදා කටයුතු කරනු ලබන ලංකා බැංකුවේ හා මහජන බැංකුවේ ඇති භාණ්ඩාගාරයේ ගිණුම්හි ණය අයිරාව ඉතා ඉහළ අගයක් ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ වනවිට ලංකා බැංකුවේ ඇති භාණ්ඩාගාර ගිණුමේ ණය අයිරාව රුපියල් බිලියන 140ක් දක්වා ආසන්න වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාර්තා වන අතර මහජන බැංකුවේ ඇති භාණ්ඩාගාර ගිණුමේ අයිරාව රුපියල් බිලියන 100 දක්වා ආසන්න වශයෙන් ඉහළ නැග ඇතැයි වාර්තා වේ.

අපගේ භාණ්ඩාගාර ආරංචි මාර්ග ප‍්‍රකාශ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකා බැංකුවේ හා මහජන බැංකුවේ ඇති භාණ්ඩාගාරයේ එම ගිණුම්වල ණය අයිරාව මෙවැනි ආර්ථික අර්බුදයක් නොපවතින කාලවල රුපියල් බිලියන 50ත් 60ත් අතර අගයක පවතින බවය.

අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සිය ඉන්දීය සංචාරයේදී ශ‍්‍රී ලංකාව දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයක සිරවී සිටින බව ඉන්දීය මාධ්‍යවලට විවෘතව ප‍්‍රකාශ කර තිබූ අතර ඉන්දීය අග‍්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩිගෙන් ඉල්ලා තිබුණේ ශ‍්‍රී ලංකාව ගෙවිය යුතු ණය වාරික ගෙවීමට සහන කාලයක් ලබාදෙන ලෙසය.

මේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා 2020 ජනවාරි මස සිට ක‍්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබූ රාජ්‍ය සේවක හා විශ‍්‍රාමික වැටුප් වැඩිවීම් ආණ්ඩුව මීට පෙර අත්හිටවනු ලැබී්‍ය.